0
محتوای گران ترین موتور سیکلت های جهان چیست؟
gerantarin motor word

گران ترین موتور سیکلت های جهان چیست؟

زیبایی در یک موتور سیکلت به تکامل می‌رسد   برند مطرح ساعت سوئیسی طی قراردادی با شرکت هارلی دیویدسون گرانترین موتورسکلت جهان که تاکنون  ساخته شده را ساختند.این نمونه با قیمتی معادل 1/9میلیون دلار ودوساعت مچی لوکس وگرانقیمت از برند ...