0
محتوای the-first-motorcycle-made-in-iran
بهترین موتور سیکلت های در تاریخ بازی سیموریا

نخستین موتور سیکلت ایران

داستان کوتاه خاطره با نخستین موتور سیکلت ساخت ایران! موتور گازی،نوعی موتور سیکلت کم قدرت بوده که در سالیان دور ،به عنوان یک وسیله نقلیه به صرفه از آن استفاده کرد.در گذشته این وسیله درست مثل دوچرخه پدالی بود که ...