زندگی با تجربه دیگران شیرین تر میشه...
0
محتوای تاریخچه عکاسی
akasi_jahan-1

تاریخچه عکاسی

تاریخچه عکاسی در جهان عکاسی دراروپا کشف شد و در امریکا به تکامل رسید. تاریخچه عکاسی هنر عکاسی از گذشته تا به امروز این هنر در اکثر زبان های جهان فتوگرافی می گویند.که ترکیبی از دو کلمه یونانی فتو به ...