زندگی با تجربه دیگران شیرین تر میشه...
0
محتوای تدوین و درامد دلاری
picture-editor-e1549297236706

درآمد تدوین در خارج چقدر است؟

درآمد تدوین در خارج تدوین گر می تواند به صورت قراردادی با شرکت های تولید فیلم، تلویزیون و شرکت های تبلیغاتی کار نماید. زمان این قراردادها می تواند از یک روز تا چند ماه رخ دهد. تعدادی از تدوین گرها ...