0
محتوای داستان ساخت موتور در ایران
بهترین موتور سیکلت های در تاریخ بازی سیموریا

نخستین موتور سیکلت ایران

داستان کوتاه خاطره با نخستین موتور سیکلت ساخت ایران! موتور گازی،نوعی موتور سیکلت کم قدرت بوده که در سالیان دور ،به عنوان یک وسیله نقلیه به صرفه از آن استفاده کرد.در گذشته این وسیله درست مثل دوچرخه پدالی بود که ...