0
محتوای داستان سینما سوزی در ایران
۳۰+(۳)

داستان سینما سوزی در ایران

آتش سوزی در تالار های سینمای ایران،یک مرور تاریخی پدیده سینما سوزی در ایران شکل های مختلفی را به خود دیده است. از اشتباه وسهل انگاری آپاراتچی  گرفته تا ایده ای که صاحبان سینما را برای دریافت خسارت از بیمه ...