زندگی با تجربه دیگران شیرین تر میشه...
0
محتوای درآمد تدوین
درآمد تدوین

درآمد تدوین در ایران چگونه است؟

درآمد تدوین در ایران تدوین در پایان هر مرحله از تولید فیلم است. در واقع کار تدوینگر مونتاژ و ترکیب سازی می باشد که استفاده از خلاقیت و مهارتی که دارد. قسمت های تکه تکه از فیلم را به هم ...