زندگی با تجربه دیگران شیرین تر میشه...
0
محتوای رنگ صوت
sound-up-down-604×267

انواع صدای زیر و بم چگونه است؟

انواع صدای اگر تمام صداها زیر و بم در اثر ارتعاش تولید می گردد، چرا با یکدیگر متفاوت هستند؟ پاسخ این سؤال به نحوه ارتعاش منبع تولید صدا، بستگی خواهد داشت. هنگامی‌که ارتعاش منظم باشد، بدین معنی که امواج با فواصل ...