زندگی با تجربه دیگران شیرین تر میشه...
0
محتوای شغل عکاسی
Photography-Business-5

شغل عکاسی و عکاسی چیست؟

عکاسی چیست ؟ عکاسی، هنر کاربرد و تمرین ایجاد تصویرهای با دوام با ضبط نور یا تابش الکترومغناطیسی، به شکل الکترونیکی با استفاده از سنسور تصویر میباشد. این عمل از نظر شیمیایی با استفاده از ماده ای حساس به نور، ...