زندگی با تجربه دیگران شیرین تر میشه...
0
محتوای صداشناسی
music-creativity

موسیقی و صداشناسی

صداشناسی در موسیقی زمانی که به یک جسم جامد ضربه ای وارد می کنیم، تولید صدا می‌ کند. تحت بعضی از شرایط صدای حاصل شده، به گوش انسان خوش آیند و مطبوع است و این در واقع اساس پیدایش علم ...