زندگی با تجربه دیگران شیرین تر میشه...
0
محتوای کمپانی های ساخت باری

بزرگترین کمپانی های ساخت بازی کدامند؟

بزرگترین کمپانی های ساخت بازی کدامند؟ اگرچه صنعت گیم در مقایسه با سایر صنایع پول ساز جهان عمر و سابقه کمتری کمتری دارند. اما در دو دهه قبلی با سرعت بسیار زیادی در حال توسعه و گسترش بودند. امروزه بازی ...